Konferencja naukowaWspółczesne neopogaństwo i rodzimowierstwo
8-9 marca 2013 r.

Konferencja „Współczesne neopogaństwo i rodzimowierstwo” jest czwartą, interdyscyplinarną sesją naukową poświęconą badaniom nad poszczególnymi aspektami współczesnego pogaństwa, duchowością i działalnością społeczną neopogan. Adresowana jest zarówno do naukowców; religioznawców, antropologów, politologów, jak również przedstawicieli grup i związków neopogańskich.

Warunki uczestnictwa

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiamy, że uruchomione zostało konto naszej konferencji.
W związku z tym prosimy uczestników o kierowanie wpłaty w wysokości 150 PLN do dnia 28 lutego 2013.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Humanistyczny
30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
Bank PEKAO S.A. oddział w Krakowie
Nr konta: 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922


Poniżej podajemy wzór tytułu wpłaty:
........../nazwa instytucji /..........(jeżeli takowa finansuje udział w konferencji; np.: Uniwersytet Jagielloński)
Opłata konferencyjna za: ........../Imię i Nazwisko/..........
Z dopiskiem Numer subkonta: 720 430 4175

Jeżeli potrzebują Państwo faktury potwierdzającej dodatkowo dokonaną przez Was wpłatę, proszę o przesłanie wiadomości organizatorom konferencji, w dniu wykonania przelewu

W przeciwieństwie do lat ubiegłych, organizatorzy nie zapewniają noclegów, pozostawiając je w gestii prelegentów.

Organizatorzy: