Konferencja naukowaWspółczesne neopogaństwo i rodzimowierstwo
8-9 marca 2013 r.

Konferencja „Współczesne neopogaństwo i rodzimowierstwo” jest czwartą, interdyscyplinarną sesją naukową poświęconą badaniom nad poszczególnymi aspektami współczesnego pogaństwa, duchowością i działalnością społeczną neopogan. Adresowana jest zarówno do naukowców; religioznawców, antropologów, politologów, jak również przedstawicieli grup i związków neopogańskich.

Kontakt

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
Wydział Humanistyczny
ul. Gramatyka 8a
30-071 Kraków
www.wh.agh.edu.pl

Organizatorzy:

mgr Agnieszka Gajda (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ):

aga.gajda@uj.edu.pl

mgr Maciej Witulski

maciejwitulski@gmail.com

mgr Scott Simpson (Instytut Europeistyki UJ):

scott.simpson@uj.edu.pl

Zgłoszenia prosimy przesyłać łącznie na oba podane adresy e-mailowe.

Opieka naukowa:

dr Anna Olszewska (Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego AGH)

Patronat naukowy: